Garanti informasjon

Garanti for bedriftsbrukere

Varighet: Fra kjøpsdatoen for originalkjøperen eller 12 måneder fra forsendelsesdatoen, der det som kommer først er det som gjelder.

  • Tre års (36 måneder) garanti på utstyrsstruktur
  • Ett års (12 måneder) garanti på driftskomponenter
  • Ett års (12 måneder) gratis frakt på bakkefraktgebyrer relatert til garantiytelse

Garanti for private brukere

Varighet: Fra kjøpsdatoen for originalkjøperen eller 24 måneder fra forsendelsesdatoen, der det som kommer først er det som gjelder.

  • Tre års (36 måneder) garanti på utstyrsstruktur
  • To års (24 måneder) garanti på driftskomponenter
  • To års (24 måneder) gratis frakt på bakkefraktgebyrer relatert til garantiytelse

Ansvarsbegrensning

MaxJax skal ikke ha noe ansvar i henhold til denne garantien med hensyn til produkter som etter hver vurdering har blitt endret, skadet, misbrukt, slitt, mistet eller uriktig vedlkeholdt. Denne garantien er ugyldig hvis kunden eller en annen person enn en autorisert representant fra MaxJax har gjort noe forsøk på å vedlikehold eller endre verktøyet før det returneres til MaxJax under denne garantien. Ikke under noen omstendighet vil noen part være ansvarlig for skade forårsaket av den andre partens manglende evne til å oppfylle ansvaret sitt under disse vilkårene. Ikke under noen omstendighet vil noen part være ansvarlig for tapt fortjeneste, tapte besparelser, utilsiktet skade eller andre økonomisk følgeskader. MaxJax-produkter leveres og selges som de er uten noen uttrykte eller impliserte garantier inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet for et spesifikt formål. Ingen garantier, uttrykte eller impliserte, vil gjelde etter denne perioden. MaxJax kan endre disse vilkårene når som helst ved å enten gi kunden skriftlig varsel eller legge ut slike reviderte vilkår på www.MaxJax.com. Slike reviderte vilkår skal tre i kraft tretti dager fra datoen for slikt skriftlig varsel eller postlegging.