Garanti information

Garanti för företagsanvändare

Varaktighet: Från den ursprungliga köparens inköpsdatum eller 12 månader från leveransdatumet eller det som infaller först.

  • Tre års (36 månader) garanti på utrustningens struktur*
  • Ett års (12 månader) garanti på driftkomponenter
  • Ett års (12 månader) gratis frakt på markfraktkostnader vid garantiingrepp

Garanti för privatkunder

Varaktighet: Från den ursprungliga köparens inköpsdatum eller 24 månader från leveransdatumet eller det som infaller först.

  • Tre års (36-mån) garanti på utrustningens struktur*
  • Två års (24 månader) garanti på driftkomponenter
  • Två års (24 månader) gratis frakt på markfraktkostnader vid garantiingrepp

Ansvarsbegränsning

MaxJax har inga skyldigheter vad gäller denna garanti för produkter som enligt vår egen bedömning har modifierats, missbrukats, är hårt slitna, har fallit i marken eller som har underhållits på ett felaktigt sätt. Denna garanti upphör att gälla om kunden eller någon annan person än en auktoriserad representant för MaxJax har gjort försök att utföra service eller modifiera verktyget innan det returneras till MaxJax enligt denna garanti. Under inga omständigheter blir någon part ansvarig för skada orsakad av den andra partens underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa villkor. Under inga omständigheter blir någon part ansvarig för förlorade vinster, förlorade besparingar, oavsiktliga skador eller andra ekonomiska följdskador på MaxJax-produkter som tillhandahålls och säljs utan uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för särskilt ändamål. Inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, gäller efter denna period. MaxJax kan ändra dessa villkor när som helst genom att antingen skicka kunden ett skriftligt meddelande eller publicera sådana reviderade villkor på www.MaxJax.com. Sådana ändrade villkor ska vara effektiva trettio dagar från datumet för det skriftliga meddelandet eller inlägget.