Garantie informatie

Garantie voor zakelijke gebruikers

Looptijd: Vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper of 12 maanden vanaf de datum van verzending of wat het eerst komt.

  • Drie jaar (36 maanden) garantie op apparatuurstructuur *
  • Eenjarige (12 maanden) garantie op werkende componenten
  • Een jaar (12 maanden) gratis verzending ** op grondvrachtkosten in verband met garantieprestaties

Garantie voor particuliere gebruikers

Looptijd: Vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper of 24 maanden vanaf de verzenddatum of wat het eerst komt.

  • Drie jaar (36 maanden) garantie op apparatuurstructuur *
  • Twee jaar (24 maanden) garantie op werkende componenten
  • Twee jaar (24 maanden) gratis verzending ** op grondvrachtkosten in verband met garantieprestaties

Beperking van aansprakelijkheid

MaxJax heeft geen verplichting op grond van deze garantie met betrekking tot producten die naar ons oordeel zijn gewijzigd, beschadigd, verkeerd gebruikt, misbruikt, slecht gedragen, verloren zijn gegaan of onjuist zijn onderhouden. Deze garantie is ongeldig als de klant of een andere persoon anders dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van MaxJax een poging heeft ondernomen om het gereedschap te onderhouden of aan te passen voordat het naar MaxJax is geretourneerd onder deze garantie. Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt doordat de andere partij zijn verantwoordelijkheden onder deze voorwaarden niet nakomt. In geen geval is een van de partijen aansprakelijk voor gederfde winst, gemiste besparingen, incidentele schade of andere economische gevolgschade. MaxJax-producten worden geleverd en verkocht zoals ze zijn, zonder enige expliciete of impliciete garanties, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Na deze periode zijn er geen garanties, expliciet of impliciet, van toepassing. MaxJax kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen door de klant schriftelijk op de hoogte te stellen of door dergelijke herziene voorwaarden op www.MaxJax.com te plaatsen. Dergelijke herziene voorwaarden zullen dertig dagen na de datum van een dergelijke schriftelijke kennisgeving of plaatsing van kracht zijn.